Jdi na obsah Jdi na menu
 


23.augusta 1939 Pakt Hitler-Stalin - dohoda o neutočení
Molotov - Ribbentrop - Hitler chcel zaútočiť na Poľsko a bál sa útoku Rusov
spojenci Poľska boli Francúzi a Angličania
prezlečení nemeckí vojaci napadli nemeckú vysielačku za účelom začať vojnu
1.september 1939 ZAČIATOK 2.SVETOVEJ VOJNY
3.septembra 1939 FR a VB vypovedali Nemecku vojnu

Podivná vojna

Poľsko bolo porazené za veľmi krátky čas a muselo kapitulovať.
Poľsko bolo rozdelené na 2 časti:1.časť sa stala súčasťou Veľkomoravskej ríše
2.časť -Generálny gouvernement-nemecká kolónia
FR a VB síce mobilizovali , ale len sa nečinne prizerali.

Sovietsko-fínska vojna

Sovietsky zväz si nárokoval územia v Pobaltí.Donútil Estónsko,Lotyšsko a Litvu podpísať zmluvy o vzájomnej pomoci.Fínsko to odmietlo ,aj zmenu hraníc.
30.november 1939 Sovietsky zväz napadol Fínsko.ZSSR bol vzlúčený zo Spoločnosti národov.
12.marec 1940 Fínsko mvojuselo podpísať mierovú zmluvu a prijať podmienky.
August 1940 ZSSR obsadil Besarábiu a Pobaltské krajiny :Estónsko,Lotyšsko a Litvu.

Nemci zatiaľ obsadili Dánsko a Nórsko.Našli sa tu aj zradci / Quisling/

Vojna proti Francúzsku

10.máj 1940 -začiatok útoku Nemecka
Neskôr sa útok zastavil.
5.jún - 2.časť nemeckého útoku smerom na Paríž
14.jún - nemecké jednotky v Paríži
Francúzi museli kapitulovať v Compiegnskom lese - 22.júna 1940
Jún 1940-Hitler navrhol VB mier.Zmena Chamberlain - Churchill
Hitler musel získať prevahu vo vzduchu - Letecká vojna o Anglicko, neúspech - invázia musela byť odložená

Pakt 3 veľmocí - Nemecko,Japonsko,Taliansko - Berlín
- vzájomná pomoc vo vojne a rozdelenie sfér vplyvu
november 1940 - pridali sa Rumunsko,Maďarsko a Slovensko, neskôr aj Bulharsko,Juhoslávia.

6.apríl - vojna proti Juhoslávii a Grécku - kapitulovali

Plán Barbarossa

-nemecký útok proti ZSSR
apríl 1941 - ovládnutie Balkánu
ZSSR nebolo na vojnu pripravené
22.jún.1941 začiatok nemeckého útoku proti ZSSR
USA a VB pomohlo ZSSR


14.august-Atlantická charta - spojenectvo USA a VB ,neskôr aj ZSSR -materiálna pomoc
a výzbroj
Nemci obsadili Leningrad - dobitý Kyjev
Frontálny útok na Moskvu- neúspešný

Vojna na Tichomorí

7.december 1941 -japonský útok na námornú základňu USA Pearl Harbor
-Usa vstúpili do vojny proti Japonsku a proti Nem. a Tal.

1942
prisľúbenie Anglicka Rusku o otvorení 2. frontu
-neúspech- pobrežie Franc. kontrolované Nem. vojskami

jar 1942
Nem. velenie sa rozhodlo obnoviť útoky na vš. úsekoch frontu
máj 1942-Nem.víťazstvá pri Charkove a Kryme
leto 1942 Nem. vojská bojovali v Stalingrade o každú ulicu
november 1942- obklúčili Nem. vojská pri Stalingrade

7.marec 1943 Čsl do vojny -Svoboda

Usa víťazstvo v Tichomorí
Nem. a Tal. porážka v Afrike

Hitler vyhlásil TOTÁLNU vojnu

5.jún 1943 Nem of. pri Kursku ZSSR protiútok -oslobodený Kyjev
júl 1943 Ang. a Amerika -útok proti Tal. , Musolinni zatk., Tal. vyhlásilo Nem. vojnu,Nem. bez
spojenca


Teheránska konferencia
Stalin, Roosevelt , Churchill
otázky budúceho usporiadania sveta , otvorenie 2.frontu , rozdelenie Nemecka , posunutie poľských hraníc
12. december 1943- Beneš podpísal zmluvu o spojenectve a povojnovej spolupráci so ZSSR v Moskve-Čsl - člen protihitlerovskej koalície
1944- ofenzíva ZSSR ,nem.vojaci sú nespokojní -atentát na Hitlera - 20.júl 1944 - neúspešný
oslobodenie Leningradu,aj Krym
6.jún 1944 - vylodenie anglo-amer. vojsk v Normandii, v Európe vznikol 2.front , začalo sa oslobodzovanie Francúzska
19.august - povstanie v Paríži - nemecký veliteľ mesta kapituloval , vytvorila sa dočasná vláda
sovietské vojská vytlačili nacistov zo svojho územia, začalo sa oslobodzovanie Európy,aj na Slovensku

Jaltská konferencia
4.-11.február 1945
Po druhý krát sa stretli predstavitelia “veľkej trojky”
-kooperácia voj. akcií
-povojnové uspor. sveta
-potvrdili závery predchádzajúcej Teheránskej konf.
-ZSSR prisľúbil, že do troh mesiacov po kapitulácii Nem. vstúpi do vojny proti Japonsku

Kapitulácia Nem.
Spojenecké vojská vstúpili na Nem. územie a blížili sa k Berlínu
Hitler, 30.apríla 1945 spáchal samovreždu.
Za svojho nástupcu vymenoval-Donitza.
Nemecko však kapitulovalo .Vstúpila do platnosti 9.mája 1945

Postupimská konf.
17.júla sa v Postupimi začala posledná schôdza.
USA - Truman VB - Clement R. Attlee
schôdza potvrdila predchádzajúce závery
rozhodla o demilitarizácii, denacifikácii a demokratizácii Nemecka a o jeho rozdelení na okupačné zóny
vysídlenie nem. obyvateľstva z Poľska, Čsl. a Maďarska
Deň pred začatím konf. sa podarilo USA úspešne vyskúšať atomovu bombu

Porážka Japonska
Japonsko pokračovalo vo vojne aj po kap. Nemecka
USA- 6. augusta 1945 zvrhlo na Hirošimu atómovú bombu a o tri dni neskôr na Nagasaki.
8.augusta vstúpil do vojny aj ZSSR
Japonsko bolo nakoniec prinútené kapitulovať 2.septembra 1945.

stup fašizmu

fašizmus = ideológia, súhrn názorov na spoločenskú oblasť

nacionalizmus = myšlienkový a politický smer, ktorý pokladá národ za základnú spoločenskú jednotku. Je to ideológia buržoázie. Preceňovanie vlastného národa, na úkor iných národov

-nacizmus = nacionálny socializmus, nemecká forma fašizmu. V rámci nacizmu sa odstránili demokratické slobody, zbrojilo sa. Jeho cieľ bol ovládnuť svet

-šovinizmus = nenávisť k rasám. Nemci považovali hlavnú rasu árijskú a latinskú. Za menejcenné rasy považovali Slovanov, cigáňov a židov

-antisemitizmus = nenávisť k židom. Žid = semita

-holokaust = medzinárodný výraz pre židovské vyvražďovanie – pogromy

-antikomunizmus =  okamžitý zákaz komunistických strán. Ideológia proti komunizmu

-militarizmus = zbrojenie, ideológia, zameraná na vojnu. Podriadenie všetkých oblastí života armáde

Fašizmus v Taliansku

-európske krajiny vytvárali demokratické systémy

-po vojne tu vzniká silné robotnícke a roľnícke hnutie, nastali hospodárske problémy

-Taliansko je sklamané z výsledkov vojny – dostalo iba Tirolsko a nie Dalmáciu

-V roku 1919 vznikla v Taliansku zväzka „fasci di combatimento“, ktorú tvorili dôstojníci, poddôstojníci, vojaci, nacionalistická inteligencia, stredné vrstvy. Finančne ju podporovala buržoázia.

-Príslušníci bojových zväzkov mali v znaku starorímske „fasces“ – zväzok prútov, ovinutých červenými remeňmi so sekerou uprostred – symbol práva bičovať a stínať hlavy

-Z fasces vznikol názov fascismo – fašizmus

-Členovia tejto skupiny nosili čierne košele a vytvorili stranu „Partito populare“. Na čele strany stál Benito Mussoliny (DUCE). Fašistické oddiely prepadávali robotnícke budovy, schôdze, týrali a drancovali. Fašisti sľubovali splnenie sociálnych požiadaviek, pozemkovú reformu. Hlásali útočnú zahraničnú politiku. Chceli k Taliansku pripojiť Rieku, Albániu, Dalmáciu. V roku 1922 Mussoliny zinscenoval pochod na Rím – štátny prevrat. Bol zavedený diktátorský režim – kráľ Viktor Emanuel III menoval Mussoliniho za ministerského predsedu – 30.10.1922. Bol poverený zostaviť koaličnú vládu. V roku 1926 Mussoliny prevzal absolútne moc a odbúral demokratické práva. Zákony schvaľovala Veľká fašistická rada. Rozpustené boli všetky nefašistické strany a organizácie. Zrušená bola komunistická strana a jej generálny tajomník Antonio Grasci bol uväznený. Fašizmus sa stal totalitnou diktatúrou, pripravoval sa na vojnu. Obeťou talianskej agresie sa stala v roku 1936 Etiópia, na čele s cisárom Haile Sela Ssion, ktorý emigroval do Veľkej Británie.

Nástup fašizmu v Nemecku, NSDAP

-koniec prvej svetovej vojny znamenal porážku Nemecka a koniec cisárstva

-9.11.1918 – cisár Wilhem II odstúpil, Nemecko vyhlásené za republiku – Weimarská republika ( ústava prijatá vo weimare). Ktorá trvala od 1919 do 1933. Potom nastúpil Hitlerov fašizmus. Prezidentom bol Fridrich Ebert. V republike nastáva rozvoj revolučného hnutia, na čele s komunistami. V ich čele boli Karol Lickenet a Róza Luxemburgová – zavraždení.Republika mala hospodárske problémy, bola postihnutá povojnovou krízou, z čoho obviňovala Francúzko, ktorému platilo reparácie. V roku 1922 reparácie odmietlo platiť, čo vyústilo do Búrskej krízy – Francúzi obsadili hospodársky významné Porínie, čím narušili Nemecké hospodárstvo – nárast nezamestnanosti, inflácie, pokles životnej úrovne. V roku 1924 USA prijala Damerov plán, ktorý mál cieľ stabilizovať Nemecké hospodárstvo a vytvoriť pôdu pre Jungov plán, ktorý ustanovil výšku reparácii, zrušil splátky nad nemeckou ekonomikou. Francúzi odišli z Porínia.- Robotnícke hnutie sa snažilo pomôcť – komunisti, ne čele s Ernstom Thälmanom nemali úspech, V Nemecku nastalo zlepšenie po dolárovej pôžičke od USA, čo však netrvalo dlho, lebo vypukla hospodárska kríza. Vo voľbách v roku 1932 vyhrali komunisti a sociálni demokrati, čo vyvolalo obavy kapitalistov Nemecka, ktorí videli záchranu v nastolení fašizmu v Nemecku. Fašistická strana Nemecka vznikla po prvej svetovej vojne. Viedol ju Adolf Hitler, ktorý sa spojil s Erichom Ludendorfom. Strana sa volala Národnosocialistická nemecká robotnícka strana – NSDAP. Vznikla r. 1919 v Mníchove. Mala rovnakú sociálnu základňu ako talianska fašistická strana. NSDAP tvrdila, že chce brániť národné a sociálne záujmy nemeckých pracujúcich. V skutočnosti nacisti potláčali robotnícke hnutie, komunistickú strana. Využívali na to oddiely SA (stürnabteilung) a SS (snehstah schutzstaffel) a Hitlerjugend. V roku 1925 bol vydaný programový spis Hitlera – Mein Kampf (Môj boj) – nacistický program, ktorého cieľom bolo vojnou zlomiť mocenské postavenie Francúzka a ZSS, ovládnuť národy Európy pod heslom „Drang nach Osten“. V noci 1933 zabili niekoľko dôstojníkov SS a Rhoma, lebo boli proti nim = „Noc dlhých nožov“. Nacisti videli zdroj všetkého zla v židoch- antisemitizmus. Právny základ antisemitizmu dali Norimberské zákony – 1935 – nacisti potrebovali životný priestor – Lebensraum. Židia boli zbavení občianskej svojprávnosti, sobášiť a stýkať sa so židmi sa považovalo za hanobenie rasy. V septembri 1935 bol vydaný zákon na ochranu židovskej krvi – žid nemôže byť občanom ríše, nemá volebné právo, nemôže zastávať verejný úrad. Za žida je považovaná osoba, majúca židovský pôvod aspoň do tretieho kolena. Nordická rasa a nemecký národ je schopnejší ako iné rasy a preto je určená na svetovládu. Základ je vybraný z Nietzeho filozofie, V Novembri 1938 sa uskutočnila kryštálová noc – nacisti rozpútali koordinovanú vlnu násilia proti židom, boli vypálené synagógy, židia zranení a zavraždení – očistná noc. Cieľom nacistov bolo vytvoriť Veľkonemeckú ríšu so svetovládou nad ľuďmi. V roku 1932 NSDAP získala najväčší počet kresiel v parlamente a Hitler bol 30.1.1933 vymenovaný prezidentom Paulom Hindebergom za ríšskeho kancelára. Okamžite nastolil v Nemecku fašistickú diktatúru. Stál na čele ako führer (vodca). Nacistický režim mal ako symbol nacizmu hákový kríž. Bola zapálená budova ríšskeho snemu, z čoho obvinili bulharských komunistov – Taneva a Dimitrova. Dimitrov sa pred súdom obhájil. Fašistické strany zakázali politické strany, kruhy, spolky. Štátne orgány, veda, kultúra, školstvo boli podriadené fašistickej strane. Vytvorili sieť tajnej polície – GESTAPO (Gebeinstadtpolizei). Odporcovia fašizmu boli väznení, alebo boli v koncentračných táboroch. Kultúra bol riadená Göbelsom – ministrom kultúry, ktorý kontroloval vydávanie kníh (pálenie kníh Heina, Manna, Zweiga). Nacizmus propagoval nezávadné filmy, rádio a šport.

- Heil Hitler = pozdrav

Formovanie vojenských blokov

-          fašizmus sa rozširoval aj v iných štátoch, takmer vo všetkých okrem ZSSR, ale nie všade získali moc

-          r. 1936 boli voľby v Špan., ale vyhrala ľavica → v júni 1936: vzbura proti vláde → občianska vojna

-          Mussolini posiela 50 000 vojakov, Hitler posiela zbrane = skúška zbraní a armády

-          demokratické štáty však nepomohli, iba ZSSR

-          r. 1939 vyhrávajú fašisti → ku vláde fašistická diktatúra na čele s Francom (do r. 1975)

-          Ang. a Fran. nechceli do ničoho zasahovať

-          r. 1931 Japonsko napadlo Čínu kvôli Manžursku; Jap. začalo zbrojiť

-          r. 1935 Nem.: branná povinnosť, armáda: 500 000 vojakov = porušenie Ver. zmluvy, obsadili demilitarizačné pásmo, ale nikto nič nepovedal = politika nezasahovania, Politika Epizmentu

-          1935: Tal. napadlo Etiópiu

-          1936: Rím a Berlín rokovali → zmluva o spojenectve – fašistická koalícia: Os-Berlín-Rím-Tokyo

-          iba ZSSR vytvára protifašistické sily: Kointerna

-          1937 vystúpili zo Spoločnosti národov → Hitler 1. krát verejne hovorí o vojne, napadnutí Rak., Č.-S., Poľ

-          prípravy na obsad. Rak.

-          aj v Rak. sú faš. strany: Dolfas → pôda na to, aby v marci 1938 Nem. obsadilo Rak. bez boja a pripojili k Nem. = Anšlus → opäť sa porušila Ver. zmluva

-          r.1938 sa úplne rozpadol ver.mier.syst. a vtedy EU a východoEU krajiny pochopili, že Fran. im nedokáže pomocť proti Nem. → rozpadla sa aj malá dohoda

-          Tal. pochopili, že Hitler si bude po čase robiť nároky aj na nich → posilnilo vojsko na Balkáne

-          Hit. chce obsadiť Č.-S., preto podporuje nem. a fašistické strany v ČS: Sudetonemecká strana (CZ) a Karpatonemecká strana (SK)

-          H. si vypracoval program, navrhol Heinleinovy, vodcovi sudetonem. str., aby do programu sformuloval požiadavky, kt. vláda nemôže splniť → široká kampaň proti ČS, robili manifesty, štrajky, ozbrojili sa a Hit. presunul vojsko na ČS hranice

-          v lete 1938 posiela do ČS Spoločnosť národov misiu, ktorá vyšetrovala armádu; na jej čele: Rommzimmer (sympatizoval fašizmu) → misia potvrdila, že ČS musí splniť požiadavky nem. menšiny

-          žiadny spojenci nepomohli, na konci septembra vyhlásili mobilizáciu

-          29.9.1938: Mníchov → stretli sa tu 4 prez.: Chamberlain (Ang.), Dautier (Fran.), Mussoliny (Tal.), Hitler; mali rokovať o osude ČS

-          dokument, kt. vyšiel bol záväzný pre ČS: 1/3 ČS pripadla Nem. bez vojny: „Mníchovský diktát“

-          30.9.1938 Nem. obsadili pohranič. oblasť a ČS armáda opúšťa územie, kt pripadáNemcom

-          zvyšok ČS je niekoľko mesiacov ako samostatný štát

-          2.11.1938 sa stretli vo Viedni ministri zahr. vecí Nem. a Tal. a juh pripojili k maďarom → „Viedenská arbitráž“

-          tieto udalosti sa volajú „O nás, bez nás.“

-          Beneš bol prezidentom, emigruje, abdikuje a odchádza do Ang. → nový prez. Emil Hácha (fašista)

-          CZ nespĺňalo požiadavky SK → spojili sa HSĽS a SNS a žiadali autonómiu, toto si vynútili 6.10.1938

-          podobne sa stalo aj v Podkarpatskej Rusi

-          Sk naberá smer fašizmu; HSĽS je silnejšia ako SNS → ku vláde na čele s Tisom, fašizujú sa a ozbrojená jednotka HSĽS = Hlinkova garda (

-          1. koncen. tábor: v Iľave

-          prenasledovanie komančov, židov a Rómov; zakázali ostatné pol. strany

-          Hit. na začatie vojny potreboval CZ priemysel → rozbitie ČS: 13.3.1939 pozval Tisu do Berlína, mal dve možnosti:             1. vyhlási samostatný štát riadený Nem.

2. Hit. nechá SK na pospas susedov

-          14.3.1939 vyhlásená samostatná SR

-          15.3.1939 je už Hitler v Prahe „Protektorát Čechy a Morava“ a začali platiť nem. zákony; umelci a inteligencia odchádza

-          Ang. a Fran. napriek požiadavkám nepomáha

Príčiny:

-          znovurozdelenie sveta

-          ver. syst. nevyriešil problémy v EU, na mape boli štáty bez hist. tradície

-          kruté podmienky nemcom, vojenská a diplom. porážka Nem.

-          rozdelenie sveta na vých. a záp.

-          hosp. kríza v r. 1929

-          agresivita a existencia fašizmu, militarizovanie, politika epizmentu

Zámienka

-          Rusi rokovali s Fr. a Ang., ale neúspešne → 1939: „Dohoda o neútočení“  (Ribentropp a Molotov) + dohoda o rozdelení niekt. EU štátov

-          Nem. chcelo napadnúť Poľsko, lebo malo byť najľahšou korisťou, ale oni nechceli vojnu lebo boli zaostalí → zámienka

-          Nem. potrebovali priame spojenie so svojim prístavom v Gdansk, preto chceli najprv koridor a potom pripravili plán: nem, vojaci sa prezliekli za Poľ. a zaútočili na vlastných nem. vojakov, napadli vlastný vysielač a poslali do rozhlasu správu: „Poľsko obsadzuje Nemecko!“

-          tak sa 1.9.1939 začala tzv. „čudná vojna“, lebo Nemci sa do Poľ. dostali bez povšimnutia a Poliaci bojovali na koňoch a pešiaci

-          nikto im nepomohol ale o dva dni 3.9.1939 vypovedalo Nem. vojnu Ang. a Franc.

Priebeh:

-          Aj ZSSR si zobralo svoju časť Poľska, chceli zachrániť Leningrad a posunúť hranice o 100 km, ale to bolo už Fínsko → vojna, Fíni prehrali

-          potom ZSSR zvalcovalo Estónsko, Litvu a Lotyšsko a zariadili komunist. prevrat v týchto štátoch

-          Nem. si rozšírilo hranice o Alsasko, Lotrínsko, Porýnie, a ½ Poľ. (boli tu Poľ. guvernie a platili tu nem. zákony)

-          Nem. obsadilo škand. poloostrov (Dan,Nór.) kvôliželezu

-          v apríli na Nórsko zaútočili pomocou fašistickej nár. strany pod vedením Qusinka a za jej pomoci obsadili celé Nórsko

-          Švédsko: neutrálne (tu vojnu takmer vôbec nepociťovali)

-          Fín. vstupuje do vojny na strane Nem.

-          Ka chceli Nem. zaútočiť na Fr. museli sa vysporiadať s „Mažinotovou líniou“ pozdĺž nem. hraníc; obsadili Belgicko

-          Nem.: taktika bleskovej vojny

-          4.6.1940 pri Dunquerku porazili Nemci zjednotenú armádu Fr., Ang., Bel. → zvyšných vojakov premiestnili do Ang.

-          Nem. obsadili Paríž a 12.6.1940 Tal. vypovedalo vojnu Franc. a 14.6.1940 Fran. kapituluje

-          Fran. sa rozdelilo: 2/3 = sever → pripojené k Nem. a 1/3 = samostatné fašistické Fran. s hl. mestom Vichy, na čele Petain

-          Hit. začal  v auguste 1940 vo dne v noci bombardovať Ang. (3000 lietadiel denne)

-          Ang. si vytvorili vzducholoďové obranné systémy

-          v októbri 1940 Hit. prerušil útok

-          Tal. chcelo ukázať silu → september 1940: zaútičilo na Egypt, ale Ang. prichádza na pomoc, potom prichádza aj Hit.

-          podobne aj v Grécku

-          Nem. mali málo pohon. hmôt → dohoda s Rumunskom

-          útok na Juhosláviu, donútili satelit. štáty, aby sa pridali; v Juh. vypukla part. vojna (ANVOJ, na čele Tito)

-          jar 1941: útok na ZSSR bez vypovedania vojny 22.6.1941 o 4:15; bolo tu 182 nem. divízií; mali 3 ciele: Leningrad, Kaukaz, Moskva

-          ZSSR nebolo pripravené na vojnu

-          svet. mocnosti pochopili hrozbu a v lete 1941 vytvorili prvú protifašistickú koalíciu: „Atlantická charta“  Ang., USA, potom aj ďalšie štáty (ZSSR)

-          6.12.1941 zaútočilo Jap. na USA bez vypovedania vojny → útok na Pearl Harbor

-          Jap. opäť obsadilo Manžursko, cisár Hirohito je fašista

-          USA vstupuje do vojny → svetová vojna

-          Leningrad zatiaľ Nem. obkľúčili → ľudia tam umierali hladom

-          bitka pri Kursku“ = najväčšia tanková bitka vojny (bitka o Moskvu)

-          „bitka pri Stalingrade“ → ak by ho obsadili, mali by blízko Kaukaz; bojovalo sa o každý dom; Nem. neboli schopný zvýťaziť; 120 000 ľudí padlo do zajatia aj najvyšší dôstojník

-          ZSSR začali potláčať Nem.

-          bitka pri ostrovoch Midway: úspešná pre USA

-          1942 víťazstvo pri EL Alejmane (sever. Afrika)

-          r. 1943 rokovania o skoordinovaní armád

-          všetci sa považovali za najsilnejších; stretli sa v Teheráne Roosvelt, Churchil, Stalin → dohodli sa, že prvoradá je porážka Nem. a fašizmu, defašizácia, demilitarizácia, decentralizácia, demokratizácia

-          Stalin napísal na kúsok papiera štáty, kt. mali byť „štítom“ ZSSR a pod jeho vplyvom

-          počas okupácie fašistickými vojskami sa vytvárali pracovné a koncentračné tábory (väčšinou v Nem. a Poľ); boli tu väznení vojn. zajatcova, polit. nepriatelia; vznikali tzv. Goringove a Krupove závody (tu pracovali ľudia z prac. táborov)

-          v táboroch zomrelo asi 12 miliónov ľudí

-          Partizánska vojna...

-          v lete 1943 sa rozhodli Ang. a USA, ž e sa vylodia na Sicílii → chceli druhý front, oslobodili takmer celé Tal., ale prišiel na pomoc Hit. a získal späť sever. Tal. a Mussoliniho

-          na severe vzniklo fašistické Tal. s hl. mestom Saal

-          soviet. armáda → protiofenzíva a oslobodzuje oblasti ZSSR; na jar 1944 sú už na SK hraniciach

-          Ang. a USA sa zľakli. že ZSSR oslobodia celú EU → pripravili vylodenie v Normandii na 6.6.1944 a bolo tu 1 000 000 vojakov; chceli tým oslobodenie Fran.; keď sa im to podarilo, fran. armáda sa pridala proti Nem.

-          v Poľ. boli predpoklady na demokraciu, ale ZSSR nepomohlo povstaniu vo Waršave a až po potlačení prišli Rusi

-          pri blokáde Budapešti tu boli aj Nem. aj Rusi

-          u nás bitky pri Kameníne

-          ZSSR, USA, Ang., sa streli pri oslobodení Berlína 2.5.1945

-          Nem. na čas ešte držalo Prahu, ale 8.5.1945 sa EU definitívne oslobodila

-          vojna pokračovala na ďalekom východe; Jap: vysilené → kamikadze; USA zajalo nem. vedcov (Einstein, Openheimer, Leo Szilárd, Teller, Fermi)

-          v lete 1945 sa stretli Stalin, Truman a Etlie; dokončili výskum a Truman začal rokovať z pozície sily

-          6. a 9. 8. 1945 zhodili atóm. bombu na Hirošimu a Nagasaki → nová éra

-          Jap. kapitulovalo

SNP

-          aj na SK bolo part. hnutie, oddiely na strednom a východnom SK

-          r. 1943 na Vianoce sa protifašistické sily zjednotili → „vianočná dohoda“

-          posielali sem aj skúsených ukrajinských a soviet. partiz., kt. vycvičovali našich

-          najznámejšie oddiely:   Skupina Laca Exnára

Skupina Pavla Boroša

-          najostrejšia situácia v lete 1944, lebo sovieti už neboli ďaleko

-          mohli ísť priamo alebo cez karpatské priesmyky; s Rusmi komunikovali Sk-ci cez Londýn, ale prerušilo sa spojenie a museli ísť do Moskvy, ale zostrelili ich nad Kyjevom, lebo si mysleli, že sú Nem.

-          29.8.1944 zaznela v BB výzva Goliana: „Začnite s vysťahovaním“  (boj začal o deň skôr v dedine pri Martine)

-          centrá: BB, MT, ZV → povstalecký trojuholník

-          mali výcvik, ale neboli to vojaci; mali sa k nim pridať dva pluky nem. vojsk, ale oni to zistili a odrezali im cestu

-          1.9.1944 sa vydala deklarácia, kt. vydala SNR (oslobodenie, samostatnosť....)

-          ZSSR pomohli partiz., 8.9.1944 prešli priesmykmi a skončili 6.10.1944 = „Karpatská operácia“

-          prichádza 1. ČS armádny zbor pod velením generála Ludwiga Svobodu

-          3 fázy:  29.8.1944 – polovica septembra

15.9. – 27.10.  (obsad. Nem. BB)

27.10. – koniec vojny, oslob. SK

-     1. a 2. fáza povstanie, 3. fáza = partiz. spôsob odboja

-     2 generáli: Golian a Viest, kt. velili partiz.

-     nem. armáde pomáhala Hlinkova garda

-    v októbri bola slávnosť na potlačenie SNP a Tiso vyznamenal Nem., zničil Libice a Ležáky (CZ dediny) a 29 SK dedín (Tokaji, Nemcová, Ostrý Grúň)

-     keby nebolo SNP. tak ČS by dopadlo zle na rokovaniach a nevyšli by výťazne z vojny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

40 Ways to Drop Your Blood Weight

(AAWAWAYMNWAICE, 12. 10. 2018 22:16)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre determination bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-tadalafil-50-mg-pris/

What is a common blood oppression

(AAWAWAYMNWAICE, 28. 9. 2018 13:13)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-cialis-original-en-pharmacie/

Elevated Blood Power - Subject Mettle

(AMypeslems, 9. 7. 2018 18:59)

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-naturel-maison/

lol

(jozin z bazin, 1. 12. 2011 10:45)

tohle je hovadina

súdruh

(komunista, 4. 9. 2008 20:59)

A jó je to na hovno vy chamraď skurvená pojebaná!!!

moje vojni

(vlado, 6. 5. 2008 19:14)

je to super moc mi to pmohlo

pojebany cesi

(rapa, 1. 4. 2008 17:26)

tak este dobre ze to nebolo cesky ty kokot skurveny cesky

2.sv.

(Jindra V., 27. 11. 2007 17:37)

škoda že to nebylo česky jenak to bylo super.

http://www.slobodneunas.estranky.cz/

(maroši, 24. 1. 2007 20:43)

http://www.slobodneunas.estranky.cz/